Arkadia 2019

Arkadia 2019 on nuorille politiikan vaikuttajille suunnattu puoluerajat ylittävä ohjelmasarja, jossa keskustellaan moniarvoisesti vaalikauden 2019–2023 elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisista kysymyksistä.

Arkadiassa nuoret vaikuttajat ja elinkeinoelämän eri alojen asiantuntijat kohtaavat, haastavat toisiaan sekä keskustelevat Suomen suunnasta tulevalle vuosikymmenelle. Käytännössä Arkadia 2019 on eri teemoihin ja toimialoihin keskittyviä puolen päivän mittaisia tilaisuuksia, jotka ajoittuvat syksystä 2017 aina alkuvuoteen 2019. Arkadia sisältää ainutkertaisia vierailuja ja vuoropuhelua eri alojen ykkösasiantuntijoiden sekä muiden päättäjien välillä, ja ennen muuta kanssakäymistä eri tavalla ajattelevien ja yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kanssa.

Jo kuudetta kertaa järjestettävä Arkadia kokoaa yhteen ympäri maata noin 200 yhteiskunnallisesti aktiivista ihmistä kaikista eduskuntapuoleista ja järjestökentältä. Osallistujalle Arkadia 2019 antaa tietoa suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkittävistä teemoista, päättäjien poliittisesta ja taloudellisesta toimintaympäristöstä sekä eri toimialojen tulevaisuuden näkymistä 2020-luvulla.

Arkadian järjestävät Eurofacts Oy ja yhteistyökumppanit, jotka edustavat toimialojensa johtavia yrityksiä ja järjestöjä. Arkadia 2019 yhteistyökumppaneita ovat Finanssiala, Fortum, Helen, MTK, Neste, Rakennusteollisuus RT, Suomen Kiinteistöliitto ja UPM.

Arkadia perustuu ajatukselle avoimesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, mikä on edellytys hyvälle päätöksenteolle ja yhteiskunnalle. Se haastaa osallistujat ja kumppanit keskustelemaan avoimesti ja moniäänisesti. Yhteistyökumppaneille Arkadia on väylä kuulla sidosryhmiään ja viestiä omasta toiminnastaan sekä liiketoimintaympäristönsä kehityksestä.

Yli 200Osallistujaa

14Arkadia-tilaisuutta

8Kumppania

12Vaalipiiriä edustettuna