Arkadiaa tekemässä

Arkadia-tiimi

Arkadia-tiimi vastaa ohjelman käytännön järjestelyistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Arkadia-tiimissä ovat mukana (kuvassa vasemmalta oikealle) Simo Hiilamo, Mihail Kurvinen, Oula Hallman ja Joel Jylhä.

Eurofacts Oy

Ohjelman järjestelyistä vastaa Eurofacts Oy yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Eurofacts on viestintään, vaikuttamiseen ja lainsäädäntöpalveluihin erikoistunut konsulttitoimisto. Eurofactsillä on liki 30 vuoden kokemus yhteyksien luomisesta yhteiskunnan ja talouden välimaastossa.

Eurofacts on ensimmäisenä suomalaisena toimijana allekirjoittanyt vuonna 1996 European Public Affairs Consultancies Association EPACA:n edunvalvonnan eettiset menettelytapasäännöt, joihin se on sitoutunut kaikessa toiminnassaan.