Q & A

Mikä Arkadia 2019 on?

Arkadia 2019 on valtakunnallinen ohjelma nuorille politiikan vaikuttajille. Arkadian tavoitteena on luoda laaja, puoluerajat ylittävä keskustelufoorumi Suomen tulevaisuudesta, edistää nuorten kansanedustajaehdokkaiden sekä talouden ja politiikan parissa toimivien nuorten yhteiskunnallisia valmiuksia ja käsitellä moniarvoisesti taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Onko Arkadiaa järjestetty aiemmin?

Eurofacts on järjestänyt valtakunnallisia Arkadia-ohjelmia vuoden 1999 eduskuntavaaleista lähtien. Syksyllä 2017 käynnistyvä Arkadia on järjestyksessään jo kuudes.

Onko Arkadia 2019 maksullinen?

Ohjelmaan osallistuminen on maksutonta. Pitkän matkan takaa tapahtumiin matkustaville korvataan matkakulut valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Kenet kutsutaan Arkadia 2019 -ohjelmaan?

Eurofacts Oy kutsuu Arkadia 2019 -ohjelmaan yhteensä noin 200 tuleviin eduskuntavaaleihin ehdolle asettuvaa sekä järjestökentän nuorta vaikuttajaa. Osallistuminen edellyttää täysi-ikäisyyttä. Arkadiaan pyritään saamaan osallistujia kattavasti ympäri Suomea ja kaikista eduskuntapuolueista.

Ketkä Arkadia 2019 -ohjelman rahoittavat ja järjestävät?

Arkadian rahoittavat yhteistyökumppanit, jotka edustavat yrityksiä ja elinkeinoelämän organisaatioita.  Yhteistyökumppanit ovat Finanssiala, Fortum, Helen, MTK, Neste, Rakennusteollisuus RT, Suomen Kiinteistöliitto ja UPM.

Ohjelman järjestelyistä vastaa Eurofacts Oy yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mikä on Arkadian tavoite?

Arkadian tavoitteena on käydä moniarvoista keskustelua yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä ja aihealueista. Aikaisempina kertoina Arkadiassa on käsitelty esimerkiksi asumiseen ja rakentamiseen, energiaan, kaupan alaan, mediaan ja omistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Arkadian tavoitteena on tarjota osallistujille faktoihin pohjautuvaa tietoa eri toimialoista ja niiden tulevaisuuden näkymistä. Arkadia ei ole yhteistyökumppaneiden yksisuuntaista rummutusta, vaan se haasta yhteistyökumppanit moniääniseen vuoropuheluun.

Arkadia 2019 perustuu ajatukselle avoimesta yhteiskunnallisesti keskustelusta, joka on edellytys kestäville poliittiselle päätöksenteolle. Arkadian järjestämisessä noudatetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä Euroopan unionin instituutioissa käytettävää eettistä menettelytapasääntöä EPACAn code of conductia, johon Eurofacts Oy sitoutunut vuodesta 1996. Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.epaca.org.